ROKOVNIK ZA VPIS UČENCEV V SREDNJE ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

 

Posredovanje podatkov o učencih 9. r MIZŠ

 

14. 1. 2022

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 in

12. 2. 2022 ob 9.00

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in

spretnosti  za določene srednješolske programe in

posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnega pogoja

za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

 

do 2. 3. 2022

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za  program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 11. 3. in 21. 3. 2022

Posredovanje potrdil o opravljenih preiskusih nadarjenosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja

do 28. 3. 2022

 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/2023

 

do 4. 4. 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2022/2023

(možna izvedba tudi na daljavo)

do 25. 4. 2022

Obveščanje učencev OŠ o omejitvah vpisa

27. 5. 2022

Posredovanje podatkov MIZŠ o zaključnih ocenah 9. razreda

 in dosežkih pri NPZ

14. 6. 2022 do 12.00

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. r

15. 6. 2022

Prinašanje dokumentov ob vpisu na SŠ in izvedba 1. kroga izbirnega postopka

med 16. in 21. 6. 2022

do 14.00

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in vpis učencev,

ki so bili uspešni

(možna izvedba tudi na daljavo)

do 21. 6. 2022 do 15.00

 

Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka

 

do 24. 6. 2022

do 15.00

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in prostih mest

 

do 30. 6. 2022

do 15.00

 

Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

 

do 1. 7. 2022

do 14.00

 

Objava prostih mest na Internetu

 

do 4. 7. 2022 do 15.00

Vpis na SŠ, ki imajo še prosta mesta

do 31. 8. 2022

(Skupno 233 obiskov, današnjih obiskov 1)