Skoči na glavno vsebino

FIT 4 KID

MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« 

Mednarodni projekt FIT Slovenija je projekt promocije gibalne športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol. Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

»Ko aktiviramo telo, aktiviramo možgane!«

Ključni razlog, da FIT pedagogika temelji na gibanju, je v bogastvu gibalno-športne aktivnosti, ki omogoča razvoj gibalnih, kognitivnih in socialnih spretnosti.

FIT pedagogika:

 1. Deluje in povezuje vsa razvojna področja, povezuje in razvija vsa učna področja.
 2. Bazira na doživljajskem učenju, gibalno športni aktivnosti, timski harmoniji, psiho-fizičnem zdravju.
 3. Vključuje vse tri stile učenja: kinetični, vizualni in slušni.
 4. Upošteva razvojne značilnosti otroka in mladostnikov, fiziološke značilnosti otroka, psihomotorično učenje.
 5. Je interaktivna, dinamična, inovativna, motivacijska, pozitivna, pestra, zabavna, zdrava.

Cilji FIT pedagogike:

 1. Promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja.
 2. Ponujati zanimive, privlačne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok.
 3. Omogočanje otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvijanje le-teh.
 4. Povečati kakovost in količino gibalno-športne aktivnosti.
 5. Postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti.
 6. Spodbuditi otroke k redni gibalni aktivnosti.
 7. Naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost.
 8. Razvijanje sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

 

V MEDNARODNI PROJEKT FIT Slovenija SMO VSTOPILI V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Na nivoju šole in vrtca vsako leto sprejmemo akcijski načrt udejanjanja fit pedagogike po celotni vertikali, od vrtca do šole. Učence želimo spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju pri učnih urah, da bi s tem dvignili raven motivacije in odgovornosti za lastno aktivnost in pridobivanje znanja ter posledično boljše učne dosežke.

V vzgojni in pedagoški proces načrtno uvajamo didaktične metode FIT pedagogike ter izvajamo različne FIT aktivnosti preko celotnega šolskega leta. Izvajamo hidracijo, kjer učencem ponujamo možnost, da imajo pri pouku plastenke z vodo. Na zunanje asfaltne površine smo narisali talne igre (Tri v vrsto, Človek ne jezi se, Ristanc, …).

Na notranje površine (hodnik, stopnice) pa didaktične igre (stotični in abecedni kvadrat, številke na stopnicah) in spremenili hodnik v fit hodnik. Učencem smo dali možnost, da se zjutraj pred poukom udeležijo fit športnega programa v telovadnici. Dopuščamo in spodbujamo aktivno sedenje.

Vsaka učilnica ima najmanj dve kinestetični mizi. Izvajamo fit športne dneve ob Dnevu zdravja in Dnevu športa. Obeležujemo tudi druge pomembne svetovne dneve, ki so namenjeni zdravju in športu. Spremembe uvajamo na področju prehrane, in sicer manj sladkorja v prehrani in čaju, manj kruha in predelane hrane. Slani in sladki prigrizki ter gazirane pijače so v šoli in vrtcu prepovedane.

Učitelji in vzgojitelji v pedagoški proces implemenitrajo FIT didaktične metode in opise le teh s fotografijami zbiramo v skupni mapi v zbornici. S skupnim projektom, izobraževanjem in načrtovanjem dela smo še dodatno povezali delo strokovnih delavk vrtca in osnovne šole.

DEJAVNOSTI FIT 4 KID

(Skupno 499 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost