Skoči na glavno vsebino

PROJEKT NA-MA POTI

NA-MA POTI Evropski socialni skladi MIZŠ ZRŠŠ
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR. 

Sodelujemo v projektu NA-MA POTI.  (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) NA-MA POTI

Kot šola smo implementacijski zavod, kot vrtec pa razvojni zavod.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

Skozi projekt:

  • analiziramo stanje na področju naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcu in šoli,
  • na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo  in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih,
  • kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti.
  • zboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem,
  • premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja,
  • poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike.

Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v vrtcu in šoli po vertikali.

Povezava na NA-MA poti v VRTCU Gračišče

Povezava na NA-MA poti v ŠOLI Gračišče

Povezava na državno  stran projekta NA-MA POTI Slovenija

(Skupno 223 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost