Skoči na glavno vsebino

PREVENTIVNE DELAVNICE – zmanjševanje posledic covida

Preventivne delavnice 2022

“Zmanjševanje posledic covida”

Preventivne delavnice z različnimi tematskimi sklopi so potekale tedensko kot oddelčna ura in so bile namenjene vsem učencem vseh razredov osnovne šole.

Posamezna delavnica je trajala eno šolsko uro in dejavnosti so se izvajale skupinsko ali v paru. Vsebina in struktura delavnic je bila vsebinsko vezana za razvojno psiho-socialno problematiko, s katero se srečujejo osnovnošolci v okviru razvojne krize. Delavnice so se izvajale s celim razredom na teme in probleme v zvezi z izgradnjo slike o sebi (samopodoba), probleme v zvezi z odnosi v šoli, v vrstniški skupini, probleme v zvezi s šolo, učenjem.

 V delavnicah je bil glavni poudarek na motivaciji učencev in zvišanju socialnih in čustvenih kompetenc, saj so to zaščitni dejavniki zdravega razvoja otrok, ki omogočajo lažje spoprijemanje z izzivi odraščanja, boljše odnose z vrstniki in odraslimi, zlasti pa večjo osebnostno čvrstost.

Izvedene delavnice

Pajkova mreža

Socialna igra Pajkova mreža je bila izvedena v vseh razredih osnovne šole.  Namen socialne igre je bil, da učenci spoznavajo sebe in druge, razmišljajo o sebi, svojih lastnostih, željah in skozi igro pridobijo občutek pripadnosti.

Škatla lepih doživetij

Socialna igra Škatla lepih doživetij je bila izvedena v  6. in 8. razredu. Namen socialne igre je bil, da so učenci v škatli shranjevali listke z zapisi: kaj se mi je lepega zgodilo, za kaj sem hvaležen, kdo je kaj lepega storil zame in kaj je lepega storil zame, kaj sem lepega storil/storila za nekoga drugega.

Pozitivne lastnosti

Socialna igra Pozitivne lastnosti je bila izvedena v  4. in 5. razredu. Učenci pri igri razvijajo dobre lastnosti samozavedanja in zavedanja drugih, izkusijo in cenijo občutek vrednosti in pripadnosti.

Kocka čustev

Socialna igra Kocka čustev je bila izvedena v 3. razredu. Učenci so s pomočjo kocke povedi, kako se počutijo. Namen igre je bil, da so spoznavali neverbalno komunikacijo in pri tem prepoznavali sami sebe s telesno mimiko.

Rad imam

Socialna igra Rad imam je bila izvedena v 3. in 6.  razredu. Učenci so s pomočjo barvnih krogov razvijali in razumeli dobre lastnosti samozavedanja in spoznavali sami sebe v najlepši, najboljši luči.

To sem jaz

Socialna igra To sem jaz je bila izvedena v 3. razredu. Namen igre je bil, da učenci razumejo in razvijajo dobre lastnosti samozavedanja in zavedanja drugih, razločijo stvari, s katerimi se lahko izkažejo, izpostavijo svoje dobre lastnosti.

Jaz sem čudovita oseba

Socialna igra Jaz sem čudovita oseba je bila izvedena v 2., 3., 4., 5., 6. razredu. Namen igre je bil, da so učenci urili prepoznavanje svojih pozitivnih lastnosti in igrali igro izražanja čustev.

Tangram

Socialna igra Tangram je bila izvedena v 3. in 4. razredu.  Učenci so pri tej igri razvijali prostorsko predstavo in reševali probleme.

Sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam prijatelje.

Socialna igra je bila izvedena v 7. in 9. razredu. Učenci so se urili v zavzemanju perspektive drugega, prav tako so urili svoje zmožnosti sprejemanja in pozitivnega vrednotenja raznolikosti, spoštovanja drugih.

Odgovornost – Dolžnost

Socialna igra je bila izvedena v 8. razredu. Učenci so razvijali in razmišljali o odgovornostih in dolžnostih v različnih družbenih vlogah (učenec, prijatelj, družinski član, državljan).

Moji cilji za šolsko leto

Socialna igra je bila izvedena v 8. razredu. Učenci so zapisali in narisali, kaj morajo storiti za dosego svojih  ciljev. Namen igre je bil, da jih spodbujamo pri vztrajanju za doseganje ciljev.

Mandale

Socialna igra je bila izvedena v 8. razredu. Delavnica je bila namenjena umetniškemu ustvarjanju. Učenci so razvijali kreativnost. Namen je bil spodbujanje procesa samozavedanja, povečanje samozaupanja, uravnavanje psihičnega ravnovesja, umiritev in sprostitev.

Nasilje

Socialna igra je bila izvedena v 5. razredu. Učenci so spoznavali in razločevali vrstniško nasilje,  in se do njega opredelili. Namen igre je tudi bil razvijati timsko delo in spoštovati druge.

Letalska steza

Socialna igra je bila izvedena v 6. in 8. razredu. Učenci so spoznavali neverbalno komunikacijo, pridobivali zaupanje in odgovornost, pridobivali sposobnost vodenja in poslušanja.

Baloni

Socialna igra je bila izvedena v 6. in 8. razredu. Učenci so na balone zapisali lepe misli in lepe želje. Podajali so si balone in drug drugemu podajali lepe misli in želje.

Delavnice izvedla in zapisala Tamara Mlakar

(Skupno 346 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost