Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba v vrtcu

Svetovalna služba

Svetovalna služba v vrtcu sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok v vrtcu in v tem istem temeljnem okviru tudi otrok s posebnimi potrebami. Pri tem sodeluje s starši, strokovnimi delavci in z vodstvom vrtca ter zunanjimi inštitucijami. Izhodišče načrtovanja in izvajanja dela svetovalne službe so Programske smernice za svetovalno službo v vrtcu.

 

Svetovalna delavka v vrtcu med drugim pomaga pri:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu;
  • svetovanju strokovnim delavcem in staršem ter zagotavljanju pomoči otrokom s težavami, primanjkljaji na različnih razvojnih področjih ter otrokom z motnjami v razvoju;
  • pri pripravi otrok na vstop v šolo in prehodu otrok v šolo;
  • posvetovanju ob kritičnih situacijah v družini (razveza, smrt, rojstvo sorojenca ipd.) ter pri socialno-ekonomskih stiskah.

 

Svetovalna služba sodeluje z naslednjimi zunanjimi ustanovami: Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Zdravstveni dom Koper, Razvojna ambulanta Koper z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, Center za socialno delo Koper, Svetovalni center Istre.

 

Svetovalna delavka v vrtcu je pedagoginja Neja Šimon. V vrtcu je prisotna dva dni na teden, ob sredah in četrtkih, od 8.00 do 14.00.

Na svetovalno delavko se lahko obrnete preko telefona (5657 2012 ali 040 685  891) ali po e-pošti neja.simon@guest.arnes.si.

 

Logopedinja Barbara Rot (Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož) v vrtcu izvaja:

  • triažne preglede govornega in jezikovnega razvoja petletnih otrok;
  • logopedsko obravnavo otrok v ambulanti CKSG Portorož.

 

Otroci s posebnimi potrebami

Področje diagnostike in zagotavljanja pomoči otrokom s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Med otroke s posebnimi potrebami sodijo otroci z razvojnimi zaostanki, s primanjkljaji, z ovirami oziroma motnjami na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter z dolgotrajnimi boleznimi.

Zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami izvajajo Razvojne ambulante (Centri za zgodnjo obravnavo).

V primeru, da strokovne delavke v vrtcu zaznajo, da ima otrok specifične primanjkljaje in bi v vrtcu potreboval dodatno strokovno pomoč in prilagoditve, se o tem pogovorijo z otrokovimi starši ter jih spodbudijo k pregledu pri otrokovem pediatru oziroma v razvojni ambulanti. V kolikor težave zaznate starši, se lahko obrnete na otrokovo vzgojiteljico ali svetovalno delavko, ki se bosta z vami pogovorili o otrokovem delovanju v vrtcu ter vam svetovali glede ustrezne pomoči otroku. Osnova za nudenje dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu in za izvajanje prilagoditev je individualni načrt pomoči družini ali zapisnik, ki ga v sodelovanju z vrtcem in s starši pripravi multidisciplinarni tim v razvojni ambulanti. Dodatno strokovno pomoč v vrtcu otrokom nudi pedagoginja.

 

(Skupno 108 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost