Skoči na glavno vsebino

Prehrana

ŠOLSKA PREHRANA

Zakon o šolski prehrani ureja organizacijo šolske prehrane, pravico učencev do subvencije za
šolsko prehrano, višino subvencije, pogoje in postopek za dodeljevanje subvencije ter
nadzor nad izvajanjem tega zakona.

  • Šolska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico.
  • Šola za vse učence obvezno organizira malico.
  • Kot dodatno ponudbo šola organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Zajtrk je namenjen za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo, popoldanska malica pa za učence v podaljšanem bivanju.
  • Dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila zdravnika in s strani stroke predpisanega jedilnika.
  • Cena malice v osnovni šoli je vrednost, po kateri šola zagotavlja malico učencem. Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Ceno ostalih obrokov določi šola.
  • Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo:
    • cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter
    • strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.

Vodja šolske prehrane je učiteljica Vesna Maršič.

Plačevanje prehrane

Šolsko prehrano plačujete s položnicami ali preko trajnika mesečno. Prosimo vas, da stroške poravnate v roku. Če ugotovimo, da stroškov glede prehrane ne poravnavate redno, vas najprej na to opozorimo, nato vašemu otroku (začasno ali trajno) prekinemo dodatno ponudbo šolske prehrane.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenost do subvencije izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Cenik

OBROKI DNEVNA CENA  
Kosilo učenci 3,50  
Kosilo – vrtec 1,90  
Malica 0,90  
Zajtrk 0,70  
Popoldanska malica 0,70  
     

Natančnejši postopki so opredeljeni v Pravilih o šolski prehrani Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče.

Povezava na stran Pogodbe in obrazci.

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
SŠS je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave,
 namen je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje
pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za
nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.
Šola enkrat na teden razdeli sadje in zelenjavo kot dodatni obrok, poleg redne šolske
prehrane.

ŠOLSKI VRT

Vključeni smo v projekt Šolski vrtovi, ki je eden od spremljevalnih ukrepov SŠSZ. Namenjen je potrebam vzgojno-izobraževalnega procesa, ozaveščanju otrok o zdravi, lokalno pridelani hrani in pomenu samooskrbe.

(Skupno 368 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost