OSNOVNA ŠOLA  ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE

PUBLIKACIJA ŠOLE Z OSNOVNIMI INFORMACIJAMI

šolsko leto  2022/2023

 Ravnateljica   Vanja Zallatel

telefon 05/6571176 ali 05/6572-014
elektronska pošta vanja.kospenda@guest.arnes.si

Tajništvo

Poslovni čas: od 8.00 do 16.00

Uradne ure: od 9.00 do 13.00

Telefon 05/6571-176 ali 05/6571-174; faks  05/6571-148; mobilni 040 685919
Elektronska pošta tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si

Poslovni čas šole: od 8.00 do 16.00

Delovni čas šole:  od 6.00 do 20.00

 

POUK

Pouk in dejavnosti se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi, učnimi načrti in šolskim koledarjem. Ob upoštevanju priporočil NIJZ, bomo izvajali vse dejavnosti in programe, vključno z dnevi dejavnosti, ekskurzijami, šolo v naravi in plavalnimi tečaji.

Modelno izvajanje, kakršnega smo poznali v šolskem letu 2021/2022, ni predvideno. Ker je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, bomo upoštevali osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje njegovega prenosa in širjenja ter ukrepe za samozaščitno vedenje.

Osnovni ukrepi so:

  • Zagotavljanje higiensko tehničnih pogojev za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni (prezračevanje, umivanje rok in razkuževanje, infografika, redno čiščenje prostorov, …)
  • Samotestiranje (Samotestiranje v domačem okolju se priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2, in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2)
  • Samozaščitno vedenje (varovanje sebe in drugih pred okužbo)
  • Izvajanje sestankov (med zaposlenimi, s starši) na daljavo.
  • Drugi ukrepi s katerimi bomo povečali fizično razdaljo oz. zmanjševali število stikov med osebami, v skladu s prostorskimi možnostmi in možnostjo prilagoditve procesa vzgoje in izobraževanja, kot izvajanje aktivnosti na prostem, zagotavljanje večje fizične razdalje v učilnici (npr. ločevanje miz), …
  • Pouk za vse učence se pričenja ob 8.20. Vsi oddelki imajo pouk v dopoldanskem času.

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda. Organizirano je vsak dan od 6.20 do 8.20. Izjemoma (glede na organizacijske in kadrovske pogoje) ter ob predhodni pisni prijavi, ga lahko organiziramo za učence 2. in 3. razreda, vendar bo v  primeru delitve skupin plačljivo.

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, od 11.50 do 16.00. Delo organiziramo v petih skupinah.

Varstvo vozačev za učence od 6. do 9. razreda bo prilagojeno urniku in organizaciji dela po protokolu. V kolikor 7. šolsko uro nimajo obveznosti po urniku, odhajajo domov po kosilu s prvim avtobusom.

Šolsko leto 2022/23 pričenjamo v skladu s ŠOLSKIM KOLEDARJEM.

           
2022 četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA  
ponedeljek – petek 31. 10. –  4. 11. JESENSKE POČITNICE  
ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE  
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE  
nedelja 25. 12. BOŽIČ  
ponedeljek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  
ponedeljek – ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE  
2023 nedelja – ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO  
petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  
ponedeljek –   petek 30. 1. – 3. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE  
sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  
ponedeljek –   petek 6. 2. – 10. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL  
petek – sobota 17. in 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  
ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK  
sreda 26. 4.

POUKA PROST DAN ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO-NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL

(na podlagi drugega odstavka 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

 
četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU  
četrtek – torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE  
ponedeljek – torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA  
četrtek 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL  
petek 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL  
nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI  
ponedeljek – četrtek 26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE  
       
                 

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite  
 
16. 6. – 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda  
26. 6. – 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda  
18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda  
       
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu  
 
3. 5. – 15. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda  
3. 5. – 23. 6. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda  
18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda  

 

 

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE OCENJEVALNE KONFERENCE
prvo

od 1. septembra 2022 do

31. januarja 2023

30. januar 2023
drugo

od 1. feb. do 15. junija 2023

za 9. razred,
23. junija 2023 za ostale

13. junij za 9. razred,
20. junij za ostale razrede

 

Učenci po razredih, razredniki, matične učilnice

RAZRED ŠT. UČENCEV RAZREDNIK

 

UČILNICE

sorazredniki

 

1. 13 STARC ROJAC PRIT 1  
2. 13 UKMAR NAD 3  
3. 16 MEŽA NAD 1  
4. 18 PREMAL NAD 2  
5. 11 ČERNOŠA U 3 RADOVAC
6. 19 POGELŠEK LAVRENČIČ U 1 BEŠTJAK
7. 12 ŠKERGAT TOŠKAN U 5 MARŠIČ
8. 17 PASAR U 4 DROLE
9. 13 LORBEK U 2 GRIŽON
SKUPAJ 132      
OPB1   VIDALI PRIT 1  
OPB2   ŠVAGELJ NAD 1  
OPB3   DROLE, ŠKERGAT, BEŠTJAK NAD 2  
OPB 4/5   ŠKERGAT, UKMAR, POGELŠEK L., DROLE, MEŽA NAD 3  
JV   COTIČ, UKMAR PRIT 1  
VV   Učitelji    
         

 

ČASOVNA RAZPOREDITEV

JUTRANJE VARSTVO     6.20 –   8.20

Pred ura                             7.30 –   8.15

1.      ura                                8.20 –   9.05

MALICA                                 20 min

2.      ura                                9.25 – 10.10

3.      ura                             10.15 – 11.00

4.      ura                              11.05 – 11.50

5.      ura                               11.55 – 12.40

6.   ura                               12.45 – 13.30

KOSILO po razporedu od 12.45 do 13.45

1. AVTOBUS                          13.50                   

7.   ura                               13.55 – 14.40

2. AVTOBUS                           14.50

8. ura                                  14.40 – 15.25

DELAVSKI                                15.20

3. AVTOBUS                             16.00

 

S 3.10.2022 nova časovna razporeditev in nov vozni red avtobusov

JUTRANJE VARSTVO     6.20 –   8.20

Pred ura                             7.30 –   8.15

6.      ura                                8.20 –   9.05

MALICA                                 20 min

7.      ura                             9.25 – 10.10

8.      ura                             10.15 – 11.00

AKTIVNI ODMOR               15 min

9.      ura                              11.15 – 12.00

10.  ura                               12.05 – 12.50

6.   ura                             12.55 – 13.40

KOSILO RS od 12.50 do 13.40

KOSILO PS od 13.40 do 14.00

1. AVTOBUS                              14.00               

7.   ura                               13.55 – 14.40

2. AVTOBUS                          

Gračišče – Kubed – Movraž – Maršiči    14.50

Gračišče – zgornje področje    15.15 (2 avtobusa)

 ŠOLSKA PREHRANA

Šola zagotavlja storitve šolske prehrane in sicer dnevno pripravlja zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za učence, otroke vrtca in delavce šole. Zajtrk je namenjen za učence 1. triade, ki so vključeni v jutranje varstvo. Vsi učenci imajo malico. Popoldanska malica je namenjena učencem v podaljšanem bivanju.

Poskrbimo tudi za dietno prehrano, ki jo  uveljavljajo starši na podlagi potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo, kakor tudi potrdilo za odjavo od diete na predpisanem obrazcu.

Prijava in odjava na obroke

Posamezni obrok je pravočasno prijavljen oz. odjavljen, če se ga prijavi oz. odjavi vsaj en delovni dan prej ali do 8.00 istega dne s telefonskim klicem v tajništvo šole na telefonsko številko 05 6571176 ali po e-pošti jedilnik.gracisce@gmail.com

V kolikor naročnik posameznega obroka ne odjavi pravočasno ali ga sploh ne odjavi, plača polno ceno obroka. To velja tudi za učence, ki imajo subvencionirano prehrano . Odjava za nazaj ni mogoča.

 GOVORILNE URE in RODITELJSKI SESTANKI

Sodelovanje med učitelji in starši ter medsebojna podpora in zaupanje so bistveni za uspeh in napredovanje otroka. Dobre  rezultate  bomo  dosegli  s  sprotnim  in  sproščenim sodelovanjem med šolo in družino ter z aktivnim sodelovanjem staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki bodo potekali v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov ali na daljavo, vsak tretji teden v mesecu od 16.00 do 18.00 oz. vas bomo o datumu govorilnih ur pravočasno obvestili.

(Skupno 453 obiskov, današnjih obiskov 1)