Skoči na glavno vsebino

Seznam UČBENIKOV za leto 2022/23

Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče

Gračišče 5

6272 Gračišče

 

IZBOR UČBENIKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje – velike tiskane črke, 1. del, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje – male tiskane in pisane črke 2. del, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Spoznavanje okolja

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Spoznavanje okolja
S. Bratož, M. Žefran et al.: REACH FOR THE STARS 3, delovni učbenik za angleščino, založba DZS-EPC, količina: 1 Angleščina

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
I. Saksida, M. Kordigel, V. Medved Udovič: BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo za 4. razred, založba IZOLIT, količina: 1 Slovenščina
M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, učbenik za angleščino, prenova 2016, založba DZS-EPC, količina: 1 Angleščina
E. Baloh, L. kozel, M. Stankovič: DRUŽBA 4, učbenik, založba MKZ, količina: 1 Družba
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Naravoslovje in tehnika

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
M. Novak: REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino, prenova 2017, založba DZS-EPC, količina: 1 Angleščina
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Družba
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Naravoslovje in tehnika
S. Knaflič, A. Štucin: : GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5, učbenik, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Gospodinjstvo
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Glasbena umetnost

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik za matematiko, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Angleščina
J. Senegačnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik za 6. razred, prenovljen, založba MODRIJAN, količina: 1 Geografija
O. Janša Zorn, A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik za zgodovino v 6. razredu, založba MODRIJAN, količina: 1 Zgodovina
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Naravoslovje
S. Femc Knaflič, A. Štucin: GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Gospodinjstvo
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik, POSODOBLJEN, založba IZOTECH, količina: 1 Tehnika in tehnologija

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za matematiko, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Angleščina
J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik za geografijo v 7. razredu, založba MODRIJAN, količina: 1 Geografija
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik za zgodovino + dodatek, posodobljen, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Zgodovina
E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 7, učbenik za domovinsko in državljanko kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Domovinska in državljanska kultura in etika
I. Furlan et al.: NARAVOSLOVJE 7, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Naravoslovje
S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, POSODOBLJEN, založba IZOTECH, količina: 1 Tehnika in tehnologija
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Glasbena umetnost

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 8, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Angleščina
E. Ercolino, T. Anna Pellergino: AMICI D’ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba MKT, količina: 1 Italijanščina
K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, učbenik za geografijo v 8. razredu, založba MODRIJAN, količina: 1 Geografija
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Zgodovina
E. Tawitian, D. G. Mahmoud, M. Zupančič: JAZ, MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in državljanko kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Domovinska in državljanska kultura in etika
U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Biologija
T. Maroševič et al.: FIZIKA+ 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Fizika
T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 8, učbenik za kemijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Kemija
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, POSODOBLJEN, založba IZOTECH, količina: 1 Tehnika in tehnologija
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Glasbena umetnost

 

 

  1. RAZRED
naziv predmet
M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 9, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Slovenščina
M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Matematika
D. Goodey, N. Goodey, M. Levy: MESSAGES 4, NEW EDITION, učbenik za angleščino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Angleščina
J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za geografijo v 9. razredu, založba MODRIJAN, količina: 1 Geografija
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Zgodovina
V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik za biologijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Biologija
T. Maroševič et al.: FIZIKA+ 9, učbenik, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Fizika
T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 9, učbenik za kemijo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Kemija
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, posodobljen, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 Glasbena umetnost

 

(Skupno 165 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost