Obnovljivi viri energije

Obnovljivi viri energije (OVE) in Učinkovita raba energije (URE) Krožek bo načeloma potekal enkrat tedensko – ob torkih in vsebinsko...