Na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se zaradi priporočene 7-dnevne karantene na domu, za učence 9. razreda uvaja izobraževanje na daljavo.  Pouk bo potekal po ustaljenem urniku v dogovorjenih komunikacijskih kanalih in spletni učilnici v eAsistentu ter preko videokonferenčne povezave.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo najdlje do nedelje 16. 1. 2022.

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)