Preventivne delavnice za učence od 6. do 9. razreda
»Ne hvala« in »Superjaz«

Mladinska zveza »Brez izgovora« Slovenija je na naši osnovni šoli v novembru in decembru izvedla različne delavnice v okviru programa »Hvala« in »Super jaz«. Učence je preko neformalnega izobraževanja opremila z znanji in veščinami, ki jim bodo pomagale pri njihovem odraščanju v zdravega, odgovornega in aktivnega državljana.

 

V okviru programa »Hvala« sta bili izvedeni dve delavnici v 6. in 7. razredu, vsaka v trajanju dveh šolskih ur. Na delavnici z naslovom »Medvrstniško nasilje« so učenci spoznali vse oblike nasilja: fizično, psihično, spletno, materialno in spolno nasilje. Delavnica je bila namenjena preprečevanju medvrstniškega nasilja.

Na delavnici z naslovom »Reševanje konfliktov« so se učenci seznanili s pomenom konflikta v odnosih zaradi nestrinjanja, drugačnih mnenj, pogledov na svet, različnih okusov. Seznanili so se z različnimi načini vedenja (asertivno vedenje, pasivno vedenje, agresivno vedenje).

V okviru programa »Super jaz« so bile izvedene tri delavnice po eno šolsko uro za 8. in 9. razred.

Na prvi delavnici z naslovom »Telesna samopodoba« so bile izvedene interaktivne igre s poudarkom na izboljšanju telesne samopodobe.

Na drugi delavnici z naslovom »Lepotni ideali« so učenci izbrali medijski idol in se poskušali primerjati z njim.

Tretja delavnica z naslovom »Vpliv vrstnikov na samopodobo« je imela cilj ugotoviti, kaj si drugi mislijo o nas.

Na delavnicah so učenci sami sebe pozitivno doživeli ter  pridobili veliko mero samospoštovanja in samozavesti.

Programa »Hvala« in »Super jaz« sta bila izvedena interaktivno in sta učence spodbuja k aktivnemu sodelovanju in izmenjavi mnenja ter kritičnemu mišljenju.

(Skupno 85 obiskov, današnjih obiskov 1)