Skoči na glavno vsebino

Merila in kriteriji

OCENJEVANJE ZNANJA IZ NARAVOSLOVJA, BIOLOGIJE, KEMIJE IN IZBIRNIH PREDMETOV – SODOBNA PRIPRAVA HRANE TER NAČINI PREHRANJEVANJA

 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko – naravoslovje 6. razred, biologija in kemija, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.
Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko –izbirni predmeti, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj dvakrat.
Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko – naravoslovje 7. razred, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov.

 

ODSTOTEK OCENA
pod 40% =nezadostno (1)
40% – 54% = zadostno (2)
55% – 74% = dobro (3)
75% – 89% = prav dobro (4)
90% – 100% = 

Opisni kriteriji za ocenjevanje znanja in izdelkov

 

Znanje in izdelki
Nezadostno (1): Učenec pozna drobce učne snovi, vendar zamenjuje pojme, snov obnavlja nerazumsko, ne pozna bistva. To ni znanje, temveč neznanje. Slabo se izraža. Izdelkov ne izdeluje redno. Nalog in eksperimentov ni sposoben reševati, izpeljati samostojno. Izdelki ne dosegajo predvidene funkcije. Ne zna ali noče koristiti učiteljeve pomoči.
Zadostno (2):Obnavljanje znanja je skopo in revno, vendar vsebuje bistvene elemente, na katerih je možno graditi nadaljnje temeljno znanje. Snov v celoti na razume. Izražanje je skromno.
Vse je vezano na minimalne standarde znanja iz učnega načrta. Izdelke pretežno redno izdeluje. Pri nalogah in eksperimentiranju se pojavlja veliko napak, izdelki so oblikovani pomanjkljivo, vendar dosegajo svoj namen. Učiteljevo pomoč koristi deloma.
Vse je vezano na minimalne standarde znanja iz učnega načrta.
Dobro (3) : Obnavljanje znanja je solidno, vključuje razumevanje snovi, vendar brez globine in podrobnosti. Znanje ima vrzeli. Primeri so navedeni po učbeniku ali razlagi. Zna opazovati, vendar potrebuje pomoči pri analizi in sintezi.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta. Izdelki so redni. Pri nalogah in eksperimentiranju se pojavljajo napake. Ni samostojnih rešitev. Izdelki so oblikovani v skladu z zahtevami. Učiteljevo pomoč koristi.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta.
Prav dobro (4) : Obnavljanje znanja zajema točno dojemanje bistva pojmov. Navaja primere iz lastnih izkušenj in jih zna pojasniti. Znanje je utrjeni in brez vrzeli. Napake so redke in manj pomembne. Sposoben je vodene analize in sinteze, opazovanja in izločanja bistva pojmov.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta. Izdelki in eksperimentalno delo je natančno, pregledno, izdelano (izvedeno) po učiteljevih navodilih, vendar z manjšo stopnjo samostojnosti. So natančni in estetsko popolni. Učiteljeva pomoč mu ni nujno potrebna.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta.
Odlično (5) : Obnavljanje znanja kaže dojemanje pojmov, mogoče jo je prekiniti z dodatnimi vprašanji vendar učenca to ne zmede. Predstavlja jo na svoj način, razmišlja glasno in navaja dobre in izvirne primere. Snov samostojno povezuje in zaključuje. Napake so številne in značilne za samostojen, drug način razmišljanja. Pojavljajo se izvirne zamisli, ki jih zna zagovarjati in analizirati.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta. Izdelki in eksperimentalno delo je natančno, pregledno in oblikovano (izvedeno) na samosvoj način, ki je posledica samostojnosti, posebnosti in osebnosti učenca. Dosegajo svoj namen. Učiteljeve pomoči ne potrebuje, pač pa jo uporablja za dialog z njim. Sposoben je samostojne analiza in sinteze.
Vse je vezano na temeljne standarde znanja iz učnega načrta.

 

Pisna naloga učenca, ki je prepisoval od sošolca/ke oz. imel »plonk listek« se oceni z nezadostno oceno.

USTNO OCENJEVANJE ZNANJA

Učenec/ka dobi pet vprašanj. Vprašanja so razporejene od lažjih proti bolj zahtevnim in zajemajo različne učne cilje (poznavanje, razumevanje, uporaba, analiza in sinteza).

Učenci/ke z učnimi težavami dobijo več vprašanj, ki zajemajo minimalna oz. minimalne standarde znanja. Učno uspešnejši pa temeljna znanja in znanja višjega nivoja oz. standarde znanja.

DRUGE OBLIKE PRIDOBIVANJA OCEN

1. Za vidni dosežek na tekmovanjih (šolsko, področno – regijsko, državno) nagradimo učenca/ko z eno odlično oceno.
2. Učenci si lahko pridobijo oceno tudi z izdelavo referata z/ali brez plakata. Le-to je prostovoljno. Pri ocenjevanju se upošteva tudi samoiniciativnost učencev.
3. Učenci si lahko pridobijo oceno tudi pri projektnem delu, kjer izdelajo plakat oz. Predstavitev v Power pointu, povzetek za sošolce in kviz oz. vprašanja za preverjanje znanja.

Na zaključno oceno iz predmeta vpliva:
• redno opravljanje domačih nalog,
• aktivnost oz. neaktivnost učencev med urami pouka,
• prinašanje šolskih potrebščin in drugih pripomočkov za delo.

Če učenec/ka ne opravlja domačih nalog in ne prinaša šolskih potrebščin ter drugih pripomočkov, nima pravice do popravljanja ocene, razen nezadostnih.

Če učenec/ka v dogovoru z učiteljico popravlja oceno, se le ta vpiše v redovalnico in je enakovredna ostalim ocenam.

(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost