Preventivne delavnice 2022

Preventivne delavnice z različnimi tematskimi sklopi so potekale tedensko kot oddelčna ura in so bile namenjene vsem učencem vseh razredov osnovne šole.

Posamezna delavnica je trajala eno šolsko uro in dejavnosti so se izvajale skupinsko ali v paru. Vsebina in struktura delavnic je bila vsebinsko vezana za razvojno psiho-socialno problematiko, s katero se srečujejo osnovnošolci v okviru razvojne krize. Delavnice so se izvajale s celim razredom na teme in probleme v zvezi z izgradnjo slike o sebi (samopodoba), probleme v zvezi z odnosi v šoli, v vrstniški skupini, probleme v zvezi s šolo, učenjem.

 V delavnicah je bil glavni poudarek na motivaciji učencev in zvišanju socialnih in čustvenih kompetenc, saj so to zaščitni dejavniki zdravega razvoja otrok, ki omogočajo lažje spoprijemanje z izzivi odraščanja, boljše odnose z vrstniki in odraslimi, zlasti pa večjo osebnostno čvrstost.

Izvedene delavnice

Socialna igra: Pajkova mreža

Učenci spoznavajo sebe in druge, razmišljajo o sebi, svojih lastnostih, željah, skozi igro pridobijo občutek pripadnosti.

Socialna igra: Škatla lepih doživetij

 V škatli shranjujemo listke z zapisi: kaj se mi je lepega zgodilo, za kaj sem hvaležen, kdo je kaj lepega storil zame in kaj je lepega storil zame, kaj sem lepega storil/storila za nekoga drugega.

Socialna igra: Pozitivne lastnosti

Učenci razvijajo dobre lastnosti samozavedanja in zavedanja drugih, izkusijo in cenijo občutek vrednosti in pripadnosti.

Socialna igra: Kocka čustev

 Učenci s pomočjo kocke povedo, kako se počutijo, spoznavajo neverbalno komunikacijo, prepoznavajo sami sebe s telesno mimiko.

Socialna igra: Rad imam

Učenci na barvnih krogih razumejo in razvijajo dobre lastnosti samozavedanja in spoznavajo sami sebe v najlepši, najboljši luči.

Socialna igra: To sem jaz

 Učenci razumejo in razvijajo dobre lastnosti samozavedanja in zavedanja drugih, razločijo stvari s katerimi se lahko izkažejo, izpostavijo svoje dobre lastnosti.

Socialna igra: Jaz sem čudovita oseba

Učenci urijo prepoznavanje svojih pozitivnih lastnosti, igrajo igro izražanja čustev.

Socialna igra: Tangram

 Učenci razvijajo prostorsko predstavo in rešujejo probleme.

Socialna igra: Sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam prijatelje.

Učenci se urijo v zavzemanju perspektive drugega, prav tako urijo svoje zmožnosti sprejemanja in pozitivnega vrednotenja raznolikosti, spoštovanja drugih.

Socialna igra: Odgovornost – Dolžnost

Učenci razvijajo in razmišljajo o odgovornosti in dolžnostih v različnih družbenih vlogah (učenec, prijatelj, družinski član, državljan).

Socialna igra: Moji cilji za šolsko leto

Učenci zapišejo in narišejo, kaj morajo storiti za dosego svojih  ciljev. Spodbujamo jih pri vztrajanju za doseganje ciljev.

Socialna igra: Mandale

Delavnica je namenjena umetniškemu ustvarjanju. Učenci razvijajo kreativnost. Spodbujamo jih pri  procesu samozavedanja, povečanju samozaupanja, uravnavanju psihičnega ravnovesja, umiritvi in sprostitvi.

Socialna igra:  Nasilje

 Učenci spoznavajo in razločujejo vrstniško nasilje, se do njega opredelijo, spoštujejo druge in razvijajo timsko delo.

Socialna igra: Letalska steza

Učenci spoznavajo neverbalno komunikacijo, pridobivajo zaupanje in odgovornost, pridobivajo sposobnost vodenja in poslušanja.

Socialna igra:  Baloni

Učenci na balone zapišejo lepe misli in lepe želje. Podajajo si balone in drug drugemu podajajo lepe misli in želje.

 

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 1)