Skoči na glavno vsebino

Usmeritve glede koronavirusa (obvestilo 9.3.2020)

Celoten dokument “Korona virus – posodobljene usmeritve” v obliki PDF

 

Posodobljene usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije

Aktualna informacija nadomešča vse dosedanje usmeritve 

Glede na potrjene primere okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) v Sloveniji vam pošiljamo posodobljene usmeritve, ki nadomeščajo vse dosedanje usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Ministrstvo za zdravje
v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih odloča, koordinira in določa relevantne ukrepe glede pogojev za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe (ter prihode iz teh držav) in glede gibanja prebivalstva na okuženih območjih, ter lahko začasno omeji ali prepove zbiranja ljudi (npr. po šolah). O tem mora Ministrstvo za zdravje nemudoma obvestiti tudi javnost.

POZIVI MIZŠ

 1. Vodstvo zavoda je odgovorno za obvladovanje razmer na področju dela, obveščanje in poročanje
 1. Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače
 2. Če oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, naj se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih
 1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je edini relevanten vir za informacije in potrditev novih primerov okužbe na območju Republike Slovenije. NIJZ ocenjuje tveganje za javno zdravje v Sloveniji, obvešča in pripravlja priporočila in z območnimi enotami izvaja testiranja in usmerja v primeru potrjenih okužb. Vse institucije zato ponovno pozivamo, da redno spremljajo in upoštevajo njihova priporočila (gl. spodaj točka 1).
 1. MIZŠ se celovito odziva, usklajuje in zagotavlja podporo zavodom. Pri novinarskih vprašanjih in komunikaciji z mediji se nemudoma obrnite na Službo za odnose z javnostmi MIZŠ (mizs@gov.si), ki bo odgovorna za usklajevanje tovrstne komunikacije.
 1. Zaradi priprave preventivnih ukrepov in zagotavljanja kar se da nemotenega dela je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravilo pojasnila glede pravnih podlag za odrejanje dela na domu, ki je dostopen na: https://www.gov.si/novice/2020-03-05-delo-na-domu-in-odrejanje-drugega-dela-v- izjemnih-okoliscinah/

 

KOMUNICIRANJE ZAVODOV

 1. S trenutno veljavnimi preventivnimi ukrepi redno seznanjajte vse vključene v vzgojno- izobraževalne in raziskovalne procese: zaposlene, uporabnike (npr. Svet staršev), odgovorne organe (Upravni odbor, Svet zavoda).
 1. Pripravite načrt obveščanja ključnih notranjih in zunanjih javnosti v primeru uradno (s strani NIJZ) potrjenega primera okužbe z novim koronavirusom (SARS-CoV-2). Ta naj vključuje in opredeli naslednje:
  • odgovorno osebo ali skupino za vodenje in usklajevanje komuniciranja,
  • način in metode komuniciranja,
  • postopke,
  • ključna sporočila,
  • posodobljeno

 
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Za vsa dodatna vprašanja s področja izobraževanja, znanosti, športa in mladine ostaja odprt elektronski naslov vprasanja.mizs@gov.si. Na podlagi do sedaj prejetih vprašanj in odgovorov smo na ministrstvu identificirali štiri sklope najbolj pogostih vprašanj in odgovorov, ki jih predstavljamo v nadaljevanju

1)      Vprašanja s področja potovanj v tujino in vračanja iz tujine v Slovenijo

Primarne informacije, navodila in usmeritve za potnike so na voljo na uradni spletni strani Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (NIJZ). Dodatne informacije za potnike so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.

Za dodatne informacije se lahko posamezniki obrnejo tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov na telefonsko številko 01 478 23 05 ali po elektronski pošti na konzularne-zadeve.mzz@gov.si

Vsem zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo vprašanja glede šolskih potovanj in ekskurzij na rizična območja ter vračanja iz tujine zlasti v primeru, da se osebe vračajo iz krajev, kjer je že bila zaznana in potrjena okužba z korona virusom priporočamo in svetujemo, da v zvezi s potovanji v tujino ali vračanju iz tujine, pridobijo informacije na Ministrstvu za zunanje zadeve, Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov na telefonsko številko 01 478 23 05 ali po elektronski pošti na konzularne-zadeve.mzz@gov.si. Primarne informacije, navodila in usmeritve za potnike ki so namenjeni v tujino ali se iz tujine vračajo so na voljo na uradni spletni strani Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (NIJZ).

2)      Vprašanja s področja zdravja in zdravstvene dejavnosti

Številna vprašanja se pojavljajo glede ravnanja posameznikov v primerih suma možne okužbe s koronavirusom, znakov okužbe ter kako ravnati, če prepoznamo naštete znake oziroma smo bili v stiku z osebo, ki prihaja iz okuženega območja.

V zvezi z tovrstnimi vprašanji je potrebno slediti navodilom in usmeritvam Nacionalnega inštituta za nacionalno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na njihovi uradni spletni strani https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja (poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), na NIJZ svetujejo, da se osebe preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo izven rednega delovnega časa glede nadaljnjih ukrepov.Za dodatne informacije, navodila in pojasnila, se lahko osebe posvetujejo z epidemiologom NIJZ na telefonski številki 031 646 617 vsak dan med 9.00 in 17.00 uro. Spodaj so navedene tudi kontaktne številke območnih enot NIJZ.

3)      Vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja (potek ekskurzij, potek pouka, vračanje učencev in zaposlenih iz tujine,…)

Glede ravnanja odgovornih oseb v vzgojo izobraževalnih zavodih je ministrstvo oblikovalo poseben e-poštni naslov. Ministrstvo v zvezi z organizacijo pouka in izvajanjem vzgojno izobraževalne dejavnosti vsem zavodom priporoča, da sprotno spremljajo navodila NIJZ in Ministrstva za zdravje. O posameznih predvidenih šolskih aktivnostih na terenu (CŠOD in šole v naravi, plavalni tečaji, ekskurzije, potovanja…) je nujno slediti sprotnim priporočilom MZ, NIJZ in MIZŠ, ki so objavljene na njihovih spletnih straneh, prav tako pa se lahko o konkretnih primerih ravnateljice in ravnatelji pogovorijo s svetovalci pristojnega sektorja oz. direktorata na MIZŠ.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je za vprašanja s področja vzgoje in izobraževanja oblikovalo poseben e-poštni naslov (vprasanja.mizs@gov.si), odgovornim osebam zavodov pa v obliki okrožnic podalo ustrezne usmeritve za njihovo delo.

4)      Vprašanja glede organizacije in izvedbe načrtovanih ekskurzij (v spomladanskem času) ter dileme glede vračila finančnih sredstev s strani turističnih agencij in/ali drugih organizatorjev potovanj.

 

Strokovne ekskurzije sodijo v izvedbeni del izobraževalnega programa, kar je v pristojnosti in odgovornosti šole. Šola, najverjetneje z dijaki oziroma njihovimi starši in na osnovi javno objavljenih usmeritev in navodil s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve sprejme odločitev o izvedbi ali odpovedi planirane ekskurzije. Posledice odpovedi so del pogodbenega razmerja med šolo in turistično agencijo in/ali drugim organizatorjem potovanja, v kolikor je ekskurzija organizirana s pomočjo agencij.

 

RELEVANTNI VIRI INFORMACIJ

 1. Ker se razmere in ukrepi hitro spreminjajo, se redno seznanjajte in upoštevajte priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kontaktne številke območnih enot NIJZ najdete na naslednjih povezavah: OE Celje: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-celje

OE Koper: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-koper OE Kranja: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-kranj

OE Ljubljana: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ljubljana

OE Ravne: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-ravne-na-koroskem OE Novo mesto: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-novo-mesto OE Nova Gorica: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-nova-gorica

OE Murska Sobota: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-murska-sobota OE Maribor: https://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-enota-maribor

 

 1. Ministrstvo za zdravje zagotavlja ažurne informacije glede aktualnega stanja in predstavlja osnovno vstopno točko za vse informacije glede potrebnega
 1. Ministrstvo za zunanje zadeve ažurno seznanja javnost na spletni strani in družabnih omrežij @MZZRS glede na sprejete ukrepe v sosednjih državah. Konzularna služba MZZ, veleposlaništvo RS v Rimu in Pekingu in Generalni konzulat RS v Trstu so v stikih z italijanskimi in kitajskimi oblastmi in redno spremljajo
 1. Informacije o novem koronavirusu so zbrane na portalu državne uprave SI.
 1. Informacije glede izpostavljenosti posameznih držav po svetu so na voljo tudi na

European Centre for Disease Prevention and Control.

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ažurno spremlja vse komunikacijske točke in redno posodablja informacije na svoji spletni strani ter na spletnih družbenih omrežjih MIZŠ.

 

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 

Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars- cov-2

Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-v- vrtcihsolah

 

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive
 • Ne dotikamo se oči, nosu in
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni

 

Zaščitne maske so namenjene zdravstvenim delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okužbo, ter bolnikom, da zaščitijo druge pred širjenjem bolezni.

 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal poskrbimo za redno zračenje in prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščne školjke, pipe umivalnikov) – navodila za čiščenje prostorov
 • Na spletni strani NIJZ (na povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva)so zbrana gradiva (plakati in letaki) za splošno in strokovno javnost. Dokumente lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje vaših ciljnih javnosti.

Glede morebitnih vprašanj in pojasnil se obrnite na pristojni direktorat pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (T: 01 400 52 00, E: vprasanja.mizs@gov.si).

O nadaljnjih aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali.

Lep pozdrav.

Anton Baloh Generalni direktor

Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

(Skupno 174 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost