Veseli december je pred vrati. Zaplešimo v zadnji mesec v tem ……. letu
(vsak vstavi svoj najljubši pridevnik v kakšnem 😊  letu)